Hoạt động > Thông báo làm thẻ thư viện

Thư viện Viện Pasteur Tp.HCM thông báo đến các độc giả về việc làm thẻ thư viện

  • Liên hệ: Phạm Thị Hoài
  • SĐT: 0985546110
  • Địa điệm: Thư viện - Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM
  • Thời gian: trước ngày 30/04/2018

Hoặc theo Form đăng ký trực tuyến:

Mẫu đăng ký làm thẻ Thư Viện

Thông báo khác