An Toàn Sinh Học / Giới thiệu

An toàn sinh học (ATSH) phòng xét nghiệm (PXN): Là thuật ngữ được sử dụng để mô tả những nguyên tắc, kỹ thuật và thực hành cần thiết để ngăn ngừa những phơi nhiễm không mong muốn hoặc làm thất thoát tác nhân gây bệnh (TNGB) và độc tố.

Người làm việc trong PXN luôn phải đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm tác nhân gây bệnh. Trên thế giới, rất nhiều trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm liên quan đến việc không đảm bảo an toàn sinh học trong PXN đã được ghi nhận.

Tại Việt Nam, để từng bước đảm bảo an toàn sinh học PXN,Bộ Y tế đã thành lập Ban Tư vấn an toàn sinh học bao gồm các thành viên từ Bộ Y tế và các Bộ liên quan (Quyết định Số 2912/QĐ-BYT ngày 4/8/2006). An toàn sinh học PXN cũng đã được quy định tại Điều 24, 25 và 26 của Luật Phòng chống các bệnh truyền nhiễm (số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007). Các văn bản dưới luật cũng đang được xây dựng để đưa vào thực hiện. Tài liệu “Chuẩn quốc gia về trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” đã quy định các các tiêu chuẩn liên quan đến PXN, trong đó có các tiêu chuẩn về an toàn sinh học phòng xét nghiệm.

Nhằm thực hiện tốt nghị định 92/2010/NĐ-CP ngày 30/08/2010 về An toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm có thực hiện xét nghiệm vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người,

Căn cứ theo quyết định số 2369/QĐ-BYT ngày 5 tháng 7 năm 2013, về việc phân công đơn vị được tập huấn và cấp chứng chỉ tập huấn lớp An toàn sinh học phòng xét nghiệm.

Các hướng dẫn chi tiết sẽ được đề cập trong khóa huấn luyện về " An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm". Khoa An toàn sinh học, Viện Pasteur Tp. HCM luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho các Trung tâm về vấn đề này.

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Sinh Học
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa
                   
ThS. Huỳnh Thị Kim Loan
               
BS Nguyễn Thị Thanh Thảo