An Toàn Tiêm Chủng / Hình thức đào tạo

Chương trình dự kiến:

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

Thứ tư, 02/03/2016

Sáng

08:00 - 08:15

Khai mạc + Chụp ảnh lưu niệm

TTĐT

08:15 - 08:30

Kiểm tra đầu khóa

CKI. Tô Cẩm Nhung

08:30 - 10:00

- Giới thiệu CT-TCMR và dịch vụ tại Việt Nam

BS. Hoàng Anh Thắng

 

 

10:00 - 10:15

Giải lao

10:15 - 11:30

- Những văn bản quy định về tiêm chủng

Chiều

13:30 - 15:00

- Miễn dịch cơ bản liên quan đến tiêm chủng

TS. Cao Hữu Nghĩa

 

15:00 - 15:15

Giải lao

15:15 - 16:30

- Vắc xin: Lịch sử và phân loại

- Lịch tiêm chủng

- Nghiên cứu trường hợp

Thứ năm, 03/03/2016

Sáng

08:00 - 10:00

- Tiêm chủng an toàn

 

ThS. Nguyễn Diệu Thúy

 

10:00 - 10:15

Giải lao

10:15 - 11:30

- Dây chuyền lạnh và quản lý vắc xin

Chiều

13:30 - 15:00

- Phản ứng bất lợi sau tiêm chủng (PUST): phòng tránh và xử lý

- Phân loại các phản ứng sau tiêm

ThS. Hồ Vĩnh Thắng

 

15:00 - 15:15

Giải lao

15:15 - 16:30

- Dự phòng và xử trí phản ứng sau tiêm

Thứ sáu, 04/03/2016

 

 Sáng 

 

 

 

 

 Chiều

 

08:00 - 11:30

- Kiến tập tại khu vực bảo quản và quản lý vắc xin tại kho chương trình Tiêm chủng mở rộng

- Kiến tập tại khu vực bảo quản và quản lý vắc xin tại Khoa LAM

 

ThS. Diệu Thúy + TS. Cao Hữu Nghĩa

       

13:30 - 15:00

15:15 - 16:00

-  Tham quan điểm tiêm chủng tại phòng khám

   Thảo luận nhóm

   Kiểm tra cuối khóa + Bế mạc 

TS. Cao Hữu Nghĩa

CKI. Nhung

 

Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ

  • Trung Tâm Đào Tạo – Viện Pasteur Tp.HCM - 167 Pasteur, P.8, Q.3, TP.HCM
  • ĐT: (08) 3 820 6485    Fax: (08) 3 823 1419    E-mail: pasteur.training@gmail.com

Hotline:

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Tiêm Chủng
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa