An Toàn Tiêm Chủng / Hồ sơ dự tuyển

Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ

  • Trung Tâm Đào Tạo – Viện Pasteur Tp.HCM - 167 Pasteur, P.8, Q.3, TP.HCM
  • ĐT: (08) 3 820 6485    Fax: (08) 3 823 1419    E-mail: pasteur.training@gmail.com

Hotline:

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Tiêm Chủng
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa