An Toàn Tiêm Chủng / Thông báo chiêu sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA TẬP HUẤN “AN TOÀN TIÊM CHỦNG”

Thực hiện Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo “An toàn tiêm chủng”, cụ thể như sau:

  • Thời gian dự kiến: năm 2020 (Kế hoạch chi tiết đính kèm).
  • Số tiết: 24 tiết/ 3 ngày.
  • Địa điểm tổ chức: tại Trung tâm Đào tạo - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
  • Giá dịch vụ đào tạo:  
    1. 3,000,000 đồng/1 học viên đối với đào tạo hình thức trực tiếp
    2. 2,000,000 đồng/1 học viên đối với đào tạo hình thức trực tuyến
  • Giá dịch vụ đào tạo có thay đổi khi số lượng học viên và địa điểm học thay đổi.
  • (Giá dịch vụ đã bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm và giấy chứng nhận).

Quý Cơ quan vui lòng gửi danh sách học viên về địa chỉ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh hoặc đăng ký online tại website trước khi  mở lớp 5 ngày: http://training.pasteurhcm.gov.vn.

Thông báo chiêu sinh:

Mẫu thông báo khóa tập huẩn "An toàn tiêm chủng nâng cao" cho học viên đã đào tạo liên tục tại Viện Pasteur Tp.HCM: tải tại đây

Mẫu phiếu đăng ký tải về tại đây

Đăng bởi: Huy Phạm - TTDT

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Tiêm Chủng
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa