Đào Tạo Tiến Sĩ / Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh 2021

Viện Pasteur Tp.HCM thông báo thời gian nhận hô sơ tuyển sinh năm 2021

  • Thời gian phát hành hồ sơ: ngày 24/09/2021.

  • Thời gian nhận hồ sơ: từ 27/09 đến 26/11/2021.

  • Dự kiến xét tuyển tháng 12/2021.

Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Tiến Sĩ
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa