Đào Tạo Tiến Sĩ / Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh lần 2 - 2018

Viện Pasteur Tp.HCM thông báo thời gian nhận hô sơ tuyển sinh năm 2017 lần 2

  • Thời gian phát hành hồ sơ: Ngày 03/08/2018
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ 03/08 đến 03/11/2018.
  • Dự kiến xét tuyển tháng 11/2018.
Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Tiến Sĩ
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa