Đào Tạo Tiến Sĩ / Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh lần 2 - 2020

Viện Pasteur Tp.HCM thông báo thời gian nhận hô sơ tuyển sinh năm 2020 lần 2

  • Thời gian phát hành hồ sơ: Ngày 15/10/2020
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ 15/10 đến 15/12/2020.
  • Dự kiến xét tuyển tháng 12/2020.
Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Tiến Sĩ
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa