Thực hành tốt bảo quản Vắc Xin / Chương trình dự kiến

 

Ngày 1

Nội dung

Phụ trách

08h00-08h45

Khai mạc

Kiểm tra đầu khóa

Trung tâm Đào tạo

08h45-11h15

Xây dựng hệ thống vận hành GSP

ThS. Đỗ Văn Dũng- Trưởng phòng nghiệp vụ Dược -Y- Sở Y tế TP.HCM

13h30-16h30

Lập hồ sơ tổng thể bảo quản vắc xin cho các đơn vị tiêm chủng

ThS. Lê Ngọc Danh-Phó phòng nghiệp vụ Dược- SYT TP.HCM

Ngày 2

 

 

08h00-11h15

Thực hành tốt bảo quản vắc xin

ThS. Vũ Thị Thúy Hồng-chuyên viên nghiệp vụ Dược- SYT TP.HCM

13h30-16h30

Thực hành phụ lục 3, 4- Thông tư 36/2018/TT-BYT

ThS. Hồ Vĩnh Thắng- Phó khoa KSDB- Viện Pasteur Tp.HCM

Ngày 3

 

 

08h00-09h00

Thảo luận, giải đáp thắc mắc- Kiểm tra cuối khóa

ThS. Hồ Vĩnh Thắng- Phó khoa KSDB- Viện Pasteur Tp.HCM

09h00-16h30

Tham quan cơ sở tiêm chủng đạt chuẩn GSP

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

Chương trình đào tạo khác
 
Thực hành tốt bảo quản Vắc Xin