Thực hành tốt bảo quản Vắc Xin / Liên hệ

Hotline liên hệ: 0357779247

 

Hà Thị Bích Ngọc; Số điện thoại: 093 619 3747

Email: hangoc2305@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà:      Số điện thoại:  0933365588

Email: thuha.pasteur@yahoo.com

Viên Trung Kiên; Điện thoại: 076 521 6170;

Email: vtkien.pasteur@gmail.com

Chương trình đào tạo khác
 
Thực hành tốt bảo quản Vắc Xin