Thực hành tốt bảo quản Vắc Xin / Thông báo chiêu sinh

Thực hiện thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế về việc thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, quản lý vắc xin trong tiêm chủng, Trung tâm đào tạo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo "Thực hành tốt bảo quản vắc xin", chi tiết như sau:

  1. Thời gian dự kiến: Tuần thứ 4 mỗi tháng
  2. Số tiết: 24 tiết/ 3 ngày
  3. Địa điểm tổ chức: Viện Pasteur Tp.HCM
  4. Nội dung đào tạo: tải Thông báo chiêu sinh đính kèm
  5. Giá dịch vụ đào tạo: 5,000,000 đồng/1 Học viên

 

Chương trình đào tạo khác
 
Thực hành tốt bảo quản Vắc Xin