Thông tin liên hệ

Trung Tâm Đào Tạo - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 167 Pasteur, P.8, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (082) 382 064 85 - Email: pasteur.training@gmail.com

Hotline:
ĐT: 082 3 820 6485  Fax:  082 3 820 6485
An toàn sinh học liên hệ chị Hà
An toàn tiêm chủng liên hệ chị Nhung

Liên hệ qua email