Thông tin liên hệ

Trung Tâm Đào Tạo - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 167 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 382 064 85 - Email: pasteur.training@gmail.com

Hotline:
ĐT: 028 3 820 6485  Fax:  028 3 820 6485
Khóa học xét nghiệm liên hệ ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
Khóa học tiêm chủng liên hệ TS. Hà Thị Bích Ngọc

Liên hệ qua email