Chương trình đào tạo
An Toàn Sinh Học
An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm là một trong những môn học thuộc khuôn khổ Đào tạo liên tục của Bộ y tế
An Toàn Tiêm Chủng
An toàn tiêm chủng nằm trong khuôn khổ đào tạo liên tục của Bộ y tế. Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM được Bộ y tế cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ về An toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế.
Đào Tạo Tiến Sĩ
Trung Tâm Đào Tạo Viện Pasteur Tp.HCM tuyển sinh hằng năm tiến sĩ
Tổng quan về Quản lý chất lượng toàn diện
Khóa tập huấn sẽ cung cấp tất cả các kiến thức cần thiết về "Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm" nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của các yêu cầu, các hệ tiêu chuẩn.
Thực Tập Sinh
Tiếp nhận sinh viên thực tập đồng thời kết hợp với Đại học Y dược Tp.HCM cùng đào tạo một số môn học cho sinh viên, nhằm nâng cao tính thực tiển của chuyên ngành.
Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế
Viện Pasteur liên kết với Đại học Kinh tế để giảng dậy lớp Thạc sĩ Kinh tế y tế.
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo Quyết định 2429/QĐ-BYT
Để góp phần đạt các mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, ngày 12/6/2017, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2429/QĐ-BYT về việc Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học nhằm hướng dẫn các đơn vị tăng cường quản lý chất lượng xét nghiệm, chuẩn hóa chất lượng, hướng tới liên thông kết quả xét nghiệm giữa các đơn vị theo lộ trình Thủ tướng Chính phủ giao.
Đào Tạo Ngắn Hạn
Thường xuyên mở các lớp ngắn hạn chuyên về phân lập, định danh vi khuẩn, xét nghiệm máu, chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm...