Chương trình đào tạo
An Toàn Sinh Học
An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm là một trong những môn học thuộc khuôn khổ Đào tạo liên tục của Bộ y tế
ISO 15189:2012
Thực hiện tốt thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng phòng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Tổng quan về Quản lý chất lượng toàn diện
Khóa tập huấn sẽ cung cấp tất cả các kiến thức cần thiết về "Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm" nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của các yêu cầu, các hệ tiêu chuẩn.
Đào Tạo Tiến Sĩ
Trung Tâm Đào Tạo Viện Pasteur Tp.HCM tuyển sinh hằng năm tiến sĩ
Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế
Viện Pasteur liên kết với Đại học Kinh tế để giảng dậy lớp Thạc sĩ Kinh tế y tế.
Thực Tập Sinh
Tiếp nhận sinh viên thực tập đồng thời kết hợp với Đại học Y dược Tp.HCM cùng đào tạo một số môn học cho sinh viên, nhằm nâng cao tính thực tiển của chuyên ngành.
Đào Tạo Ngắn Hạn
Thường xuyên mở các lớp ngắn hạn chuyên về phân lập, định danh vi khuẩn, xét nghiệm máu, chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm...
An Toàn Tiêm Chủng
An toàn tiêm chủng nằm trong khuôn khổ đào tạo liên tục của Bộ y tế. Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM được Bộ y tế cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ về An toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế.