Giới thiệu

Tên gọi

 • Tên tiếng Việt: Trung Tâm Đào Tạo
 • Tên tiếng Anh: Training Center

Cơ sở pháp lý

 1. Quyết định số 73/2001/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2001 của Thủ Tướng Chính Phủ giao nhiệm vụ  đào tạo tiến sĩ y khoa cho Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
 2. Quyết định số 5478/QĐ/BGD&ĐT-SĐH ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cho phép Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh được đào tạo tiến sĩ y học chuyên ngành vi sinh học, mã số 1.05.12.
 3. Quyết định số 683/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành điều lệ tổ chức và  hoạt động của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh - Thông tư số 10 /2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế tuyển sinh tiến sĩ.
 4. Nghị định số 43/2006/NDD-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
 5. Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định  số 69/2008/NDD-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.
 6. Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế.
 7. Quyết định 7241/QĐ-BYT 22/10/2008 công nhận Viện Pasteur TPHCM là cơ sở đủ điều kiện đào tạo liên tục và cấp mã giấy chứng nhận ĐTLT

Chức năng

 • Đào tạo tiến sĩ, đào tạo liên tục và liên kết đào tạo đội ngũ cán bộ y tế các loại để phát triển nguồn nhân lực y tế dự phòng cho khu vực phía Nam.

Nhiệm vụ

 • Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Vi sinh.
 • Đào tạo lại các cán bộ công tác trong ngành y tế dự phòng.
 • Đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật về các chuyên đề xét nghiệm: Dịch tễ học, Vi sinh, Miễn dịch, Sinh học phân tử, Vi sinh thực phẩm, Hóa lý.
 • Đào tạo theo nhu cầu và yêu cầu các chuyên ngành: Dịch tễ học, Vi sinh, Miễn dịch, Sinh học phân tử, Vi sinh thực phẩm, Hóa lý.
 • Đào tạo theo các dự án và đào tạo theo yêu cầu.
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và hợp tác quốc tế

Qui mô hợp tác quốc tế

 • Đại học Sydney, Úc
 • Đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học Oxford, Anh
 • Tổ chức CDC, Mỹ
 • Tổ chức FHI
 • Tổ chức Menzies của Úc

Cở sở vật chất

Trung tâm đào tạo nhìn từ bên ngoài

Phòng họp lớn Phòng học nhỏ  

 

Nhà truyền thống

Thư Viện

Labo tại Trung tâm đào tạo

Thông tin khác