Thư viện
1 Thông báo HN dịch tễ học thực địa lần 4
Cập nhật ngày 25/02/2016 | 437.95 KB
Download
2 BMQL-01-02-12
Cập nhật ngày 01/11/2014 | 22.53 KB
Download
3 BMQL-01-01-12
Cập nhật ngày 01/11/2014 | 194.51 KB
Download
4 Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
5 Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
6 Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
7 Hướng dẫn khám sức khỏe
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
8 Hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
9 Hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
10 Quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
11 33/2013/TTLT-BYT-BTC
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
12 34/2013/TT-BYT
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
13 35/2013/TT-BYT
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
14 40/2013/TT-BYT
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
15 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBX
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
16 43/2013/TT-BYT
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
17 01/2014/TT-BYT
Cập nhật ngày 19/01/2014 |
Download
 
Tìm kiếm tài liệu