Hoạt động > Đăng ký khóa đào tạo trực tuyến: Dự phòng bệnh lây nhiễm

Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM kết hợp cùng văn phòng đại diện công ty MSD Việt Nam, mở khóa đào tạo trực tuyến: Dự phòng không lây nhiễm trên đối tượng là phụ nữ trước khi mang thai

Kính gửi đến quy học viên là cán bộ tham gia công tác trong lĩnh vực tư vấn tiêm chủng link đăng ký khóa học: 

LINK ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ ĐẾN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADOBE CONNECT ĐỂ THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾN

Thông báo khác