An Toàn Tiêm Chủng / Chương trình dự kiến

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Ngày 01

Sáng

08:00 - 08:15

Khai mạc + Chụp ảnh lưu niệm

Trung tâm Đào tạo

08:15 - 08:30

Kiểm tra đầu khóa

Trung tâm Đào tạo

08:30 - 10:00

 Miễn dịch cơ bản liên quan đến tiêm chủng

PGS.TS.Cao Hữu Nghĩa

 

10:00 - 10:15

Giải lao

10:15 - 11:30

- Vắc xin: Lịch sử và phân loại

- Lịch tiêm chủng

- Nghiên cứu trường hợp

Chiều

13:30 - 15:00

 Giới thiệu chương trình Tiêm chủng mở  rộng và Dịch vụ tại Việt Nam

  1. Hoàng Anh Thắng

 

15:00 - 15:15

Giải lao

15:15 - 16:30

 Những văn bản quy định về tiêm chủng

Ngày 02

Sáng

08:00 - 10:00

- Tiêm chủng an toàn

ThS. Nguyễn Diệu Thúy

10:00 - 10:15

Giải lao

10:15 - 11:30

- Dây chuyền lạnh và quản lý vắc xin

Chiều

13:30 – 17:00

- Kiến tập tại khu vực bảo quản và quản lý vắc xin tại Khoa LAM (phòng đệm)

- Tham quan điểm tiêm chủng tại phòng khám, tiêm ngừa

BSCKI. Đinh Văn Thới

DS.Trần Minh Thu

Ngày 03

Sáng

08:00 - 09:30

- Phản ứng bất lợi sau tiêm chủng (PUST): phòng tránh và xử lý

 - Phân loại các phản ứng sau tiêm

ThS. Hồ Vĩnh Thắng

09:30 - 09:45

Giải lao

09:45 - 11:00

 Dự phòng và xử trí phản ứng sau tiêm

Chiều

13:30 - 15:00

15:15 - 16:00

Thảo luận nhóm

Đánh giá khóa học

Kiểm tra cuối khóa + Bế mạc 

Nhóm giảng viên

Trung tâm Đào tạo

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Tiêm Chủng
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa