Đào Tạo Tiến Sĩ / Hồ sơ dự tuyển
 1. Phiếu đăng ký dự xét tuyển (theo mẫu của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh)
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh)
 3. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc của trường (theo mẫu của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh)
 4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của cơ sở y tế có thẩm quyền.
 5. Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khóa. Bản sao có công chứng bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ. Đối với những thí sinh tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại cơ sở giáo dục nước ngoài: bằng và bảng điểm phải được công chứng sang tiếng Việt và có văn bản xác nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 6. Minh chứng về trình độ ngoại ngữ theo quy định.
 7. Thư giới thiệu của các nhà khoa học (theo mẫu của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh)
 8. Dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa (theo hướng dẫn của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh).
 9. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu thí sinh là công chức, viên chức) hoặc thư giới thiệu của trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp (ghi rõ cấp đào tạo, hệ đào tạo và chuyên ngành xin dự thi). Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
 10. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: bản sao của một trong các tài liệu sau:
 • Các giấy tờ minh chứng về luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu;
 • Bài báo, báo cáo khoa học đã công bố gồm: trang bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài báo;Các minh chứng đề tài nghiên cứu khoa học: bản sao Quyết định/ Hợp đồng giao đề tài, quyết định nghiệm thu đề tài, biên bản nghiệm thu đề tài, bản tóm tắt nội dung nghiên cứu.
 • Giấy tờ minh chứng thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có).

 

 

      11. Biên lai đóng lệ phí (Bản sao).

      12. Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên và các giấy tờ liên  quan khác (nếu có)

Ghi chú:

 • Tất cả các hồ sơ đều phải được công chứng.
 • Khi nộp hồ sơ dự thi, thí sinh phải mang theo các loại văn bằng bản gốc để cơ sở đào tạo đối chiếu.

Lệ phí tuyển sinh:

 • Nhận và xử lý hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)
 • Lệ phí họp hội
Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Tiến Sĩ
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa