Đào Tạo Tiến Sĩ / Hồ sơ dự tuyển
 1. Đơn xin dự tuyển (có phần xác nhận thâm niên công tác theo mẫu của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh)

 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh)

 3. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc của trường (theo mẫu của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh)

 4. Giấy chứng nhận sức khỏe.

 5. Hai bản sao bằng tốt nghiệp đại học.

 6. Bảng điểm học đại học toàn khóa có xác nhận xếp loại của cấp có thẩm quyền cấp bằng.

 7. Hai bản sao bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ.

 8. Chứng chỉ để miễn thi ngoại ngữ theo quy định.

 9. Bài luận nghiên cứu/Đề cương nghiên cứu sinh của thí sinh (hình thức và trình bày nội dung bài luận/đề cương xem hướng dẫn tại website: http://training.pasteurhcm.gov.vn/program/dao-tao-tien-si-1/gioi-thieu-1.html)

 10. Quyết định cử đi dự tuyển của  cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức và ghi rõ cấp đào tạo, hệ đào tạo và chuyên ngành xin dự tuyển).

 11. Ba ảnh 3x4 và ba phong bì dán tem ghi sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh.

 12. Biên lai đóng lệ phí (Bản sao).

 13. Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có).

 14. Đối với thí sinh thuộc diện biên chế nhà nước đề nghị nộp bản sao quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức nhà nước.

 15. Bảng liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu kèm bản sao các công trình khoa học đã được công bố (trang bìa, trang mục lục, toàn bộ bài viết của tác giả).

Ghi chú:

 • Tất cả các hồ sơ đều phải được công chứng.
 • Khi nộp hồ sơ dự thi, thí sinh phải mang theo các loại văn bằng bản gốc để cơ sở đào tạo đối chiếu.
 • Không chấp nhận bổ sung hồ sơ trước ngày tuyển sinh 30 ngày.

Nhận và xử lý hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)

Lệ phí hội đồng xét tuyển và đánh giá bài luận sẽ thông báo sau khi hoàn tất hồ sơ tuyển sinh.

Tải xuống các phụ lục cần thiết:

 1. Hướng dẫn hồ sơ đăng ký nghiên cứu sinh
 2. Đơn xin tuyển sinh
 3. Sơ yếu lý lịch tuyển sinh
 4. Lý lịch khoa học
 5. Yêu cầu đối với bài Luận
 6. Quy trình ngoại ngữ
 7. Thư giới thiệu
 8. Mẫu bìa
 9. Đề cương nghiên cứu
Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Tiến Sĩ
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa