Đào Tạo Tiến Sĩ / Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 167 đường Pasteur, phường 8, Quận 3, TP HCM.

Điện thoại: (08) 38206485; FAX (08) 38231419

Chuyên ngành Dịch tễ học: BS. Nguyễn Thị Na, ĐT: 0932143827. Email: nguyenthina266@gmail.com.

Chuyên ngành Vi sinh Y học: CN. Viên Trung Kiên, ĐT: 01265216170. Email: vtkien.pasteur@gmail.com.

Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Tiến Sĩ
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa