An Toàn Sinh Học
An toàn sinh học phòng xét nghiệm ngày 11-13/11/2015 16/11/2015
ngày 11-13/11/2015 Trung tâm đào tạo Viện Pasteur đã mở lớp tập huấn về An toàn sinh học cho các cán bộ, nhân viên làm công tác xét nghiệm
Lớp học "An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm" 2 lớp 07/10 - 09/10/2015 14/10/2015
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm từ 09-11/09/2015 lớp 2 05/10/2015
Trung tâm đào tạo Viện Pasteur đã mở lớp thứ 2 tập huấn về An toàn sinh học cho các cán bộ, nhân viên làm công tác xét nghiệm từ ngày 09-11/09/2015.
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm từ 09-11/09/2015 05/10/2015
Trung tâm đào tạo Viện Pasteur đã mở lớp tập huấn về An toàn sinh học cho các cán bộ, nhân viên làm công tác xét nghiệm ngày từ 09-11/09/2015.
An toàn sinh học 19-21/08/2015 29/09/2015
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm ngày 23-25/09/2015 25/09/2015
ngày 23-25/09/2015, Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM đã tổ chức lớp "An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm" cho các cán bộ công tác xét nghiệm thuộc các tỉnh thành phía Nam.
Nâng cao chất lượng giảng dạy ATSH 21/09/2015
Ngày 14/09/2015 Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM đã khai mạc lớp học "nâng cao chất lượng giảng dạy An toàn sinh học"
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm 13-07-2015 đến 15-07-2015 11/09/2015
Từ 13-07-2015 đến 15-07-2015 Trung tâm đào tạo Viện Pasteur đã mở lớp tập huấn về An toàn sinh học cho các cán bộ, nhân viên làm công tác xét nghiệm.
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm từ 13-07-2015 đến 15-07-2015 11/09/2015
Từ 13-07-2015 đến 15-07-2015 Trung tâm đào tạo Viện Pasteur đã mở lớp tập huấn về An toàn sinh học cho các cán bộ, nhân viên làm công tác xét nghiệm.
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm từ 11-19/07/2015 11/09/2015
Từ 11-07-2015 đến 19-07-2015 Trung tâm đào tạo Viện Pasteur đã mở lớp tập huấn về An toàn sinh học cho các cán bộ, nhân viên làm công tác xét nghiệm.
Trang: «3456789»
 
Tin tức tiêu biểu
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV/AIDS
Theo nhu cầu đào tạo, ngày 11/07/2016 đến ngày 13/07/2016. Trung tâm đào tạo ...
An Toàn sinh học tại Bệnh viện Từ Dũ Tp.HCM
Ngày 3/6 vừa qua, Viện Pasteur Tp.HCM đã tổ chức đào tạo "An toàn tiêm chủng ...