An Toàn Sinh Học
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm ngày 25/06 - 02/07/2016 05/07/2016
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm ngày 08-10/06/2016 23/06/2016
An Toàn sinh học tại Bệnh viện Từ Dũ Tp.HCM 07/06/2016
Ngày 3/6 vừa qua, Viện Pasteur Tp.HCM đã tổ chức đào tạo "An toàn tiêm chủng trong phòng xét nghiệm" tại Bệnh Viện Từ Dũ Tp.HCM.
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm ngày 18-20/05/2016 25/05/2016
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm ngày 11-13/05/2016 16/05/2016
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm ngày 13-15/04/2016 29/04/2016
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm ngày 09-11/03/2016 01/04/2016
An Toan sinh học ngày 31/03 - 02/04/2016 01/04/2016
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm ngày 13-15/01/2016 02/02/2016
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm 23-25/12/2015 30/12/2015
Trang: «3456789»
 
Tin tức tiêu biểu