An Toàn Sinh Học / Kế hoạch dự kiến

 

STT

Ngày tháng

Địa điểm thực hiện

1

Ngày 22/01 đến 24/01/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

2

Ngày 05/03 đến 07/03/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

3

Ngày 09/04 đến 11/04/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

4

Ngày 07/05 đến 09/05/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

5

Ngày 11/06 đến 13/06/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

6

Ngày 09/07 đến 11/07/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

7

Ngày 06/08 đến 08/08/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

8

Ngày 10/09 đến 12/09/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

9

Ngày 08/10 đến 10/10/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

10

Ngày 12/11 đến 14/11/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

11

Ngày 10/12 đến 12/12/2019

Phòng học số 3 TTĐT

Viện Pasteur TP.HCM

 

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Sinh Học
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa
                   
ThS. Huỳnh Thị Kim Loan
               
BS Nguyễn Thị Thanh Thảo