An Toàn Sinh Học / Liên hệ

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

SĐT: 0283 820 6485

Địa chỉ: 167 Pasteur P8 Q3 Tp.HCM

Email: pasteur.training@gmail.com

Đăng ký: http://training.pasteurhcm.gov.vn/news/dang-ky-online-186.html

HOTLINE

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà,  ĐT: 093 336 5588; E-mail: hantt@pasteurhcm.edu.vn

hoặc thuha.pasteur.vn@gmail.com

ThS. Nguyễn Quang Trường, ĐT: 0903344424, E-mail: truongnq@pasteurhcm.edu.vn

Điện thoại: (028) 38206485- Email: pasteur.training@gmail.com

Website: http://training.pasteurhcm.gov.vn

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Sinh Học
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa
                   
ThS. Huỳnh Thị Kim Loan
               
BS Nguyễn Thị Thanh Thảo