An Toàn Sinh Học / Thông báo chiêu sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Khóa đào tạo: “An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm”

 Thực hiện nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Bộ y Tế về Quy định về đảm bảo An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

 Căn cứ theo quyết định số 2369/QĐ-BYT ngày 5 tháng 7 năm 2013 của Bô Y Tế về việc phân công đơn vị được tập huấn và cấp chứng chỉ tập huấn lớp “An toàn sinh học phòng xét nghiệm”.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh thông báo khóa đào tạo “An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm”, cụ thể như sau:

  1. Thời gian dự kiến: tuần thứ 2 hàng tháng năm 2021.
  2. Số tiết: 24 tiết/ 3 ngày.
  3. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Đào tạo - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
  4. Giá dịch vụ đào tạo:  
    • 3.000.000đ/1 học viên /lớp 20 người trở lên đối với lớp đào tạo trực tiếp tại TTĐT - Viện Pasteur TP.HCM
    • 2.000.000đ/ 1 học viên/ lớp trên 20 người: đối với lớp đào tạo trực tuyến
  • Giá dịch vụ đào tạo có thay đổi khi số lượng học viên và địa điểm học thay đổi
  • (Giá dịch vụ đào tạo đã bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm, giấy chứng nhận. Tiền đào tạo không bao gồm tiền tàu, xe và ăn, ở của học viên).

Quý cơ quan vui lòng gửi danh sách học viên về địa chỉ 167 Viện Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP.HCM trước khi mở lớp 15 ngày. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Viện theo địa chỉ:

Thông báo đã được phê duyệt: 

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Sinh Học
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa
                   
ThS. Huỳnh Thị Kim Loan
               
BS Nguyễn Thị Thanh Thảo