An Toàn Sinh Học / Thông báo chiêu sinh

Viện Pasteur thông báo tổ chức khóa đào tạo “An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

  1. Thời gian dự kiến : tuần thứ 2 hàng tháng năm 2019 (Nếu số lượng học viên ít có thể thay đổi thời gian)
  2. Số tiết : 24 giờ/ 3 ngày
  3. Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  4. Nội dung đào tạo : (chương trình, kế hoạch tháng đính kèm)
  5. Học phí đào tạo :  3.000.000đ/1 học viên /lớp 20 người trở lên.

Học phí có thể thay đổi khi số lượng học viên và địa điểm học thay đổi

(Học phí đã bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm, giải khát, kinh phí thực hành, chi phí giảng dạy)

Quý cơ quan vui lòng gửi danh sách học viên về địa chỉ 167 Pasteur, F8, Q3 TP.HCM trước khi mở lớp 15 ngày. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

  • ThS. Nguyễn Thị Thu Hà               Số điện thoại: 093 336 5588  
  • Email: thuha.pasteur@yahoo.com
  • CN. Viên Trung Kiên.                   Số điện thoại: 07 652 16170
  • Email: vtkien.pasteur@gmail.com

Thông báo đã được phê duyệt: 

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Sinh Học
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa
                   
ThS. Huỳnh Thị Kim Loan
               
BS Nguyễn Thị Thanh Thảo