Sinh Hoạt Khoa Học > Sinh hoạt khoa học ngày 29/09

Trong khuôn kh thc hin đ tài cp B: “Nghiên cu s lây truyn vi rút gây bnh Tay Chân Ming ti h gia đình có ca bnh Đng Tháp năm 2014”; nhóm nghiên cu đã đ xut trin khai thêm nhng hot đng nghiên cu sâu hơn v khía cnh vi rút hc bnh Tay Chân Ming và đã được B Y tế chp thun.

Đ báo cáo kết qu và cùng bàn lun, vào lúc 14h00, ngày 29/9/2016, ti Phòng hc s 2 – Trung tâm đào to đã din ra bui Hi tho khoa hc vi s có mt ca BS Phan Công Hùng – Trưởng khoa Khoa Kim soát dch bnh, TS.BS Hoàng Quc Cường – PGĐ Trung tâm đào to – ch nhim đ tài, BS.Nguyn Th Thanh Tho – Trưởng Phòng Xét nghim Vi rút đường rut - Khoa Vi sinh min dch, và nghiên cu viên đến t nhiều khoa phòng khác trong Vin.

  • Bài trình bày 1:

BS Nguyn Th Thanh Tho – Nghiên cu viên Khoa Vi sinh min dch trình bày v: Kết qu phân tích chng virut lưu hành trong nghiên cu Bnh Tay Chân Ming ti Đng Tháp, 2014. Tiếp theo là: Kết qu trung hòa kháng th EV71, CA6, CA16 và CA khác.

BS Nguyn Th Thanh Tho-Trưởng PXN VRĐR-Khoa Vi sinh min dch

 

  • Bài trình bày th 2

Nghiên cứu viên Vũ Th Huyn Trang – Nghiên cu viên Khoa Vi sinh min dch báo cáo.

Ni dung gm có 2 phn: Kết qu phân tích gii trình t các chng EV. Phân b cây ph h ca các chng vi rút trong nghiên cu

Đc bit phn đt câu hi và tho lun cũng rt sôi ni:

Hi tho đã kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu
Hội thảo nâng cao năng lực quản lý nguy cơ sinh học phòng xét nghiệm di động phản ứng nhanh
Sáng ngày 18/12/2023, Hội thảo “Nâng cao năng lực về quản lý nguy cơ sinh ...
Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Thống Nhất phối hợp tổ chức khoá học An toàn tiêm chủng 22-24/12/2023
Sáng ngày 22/12/2023 - Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất ...
Khóa đào tạo An toàn tiêm chủng trực tiếp (20-22/12/2023)
Sáng ngày 20/12/2023, Trung tâm Đào tạo - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã triển ...
Lễ trao bằng cho Tân tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy
Ngày 26/5/2023, tại phòng họp B9, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ ...