An Toàn Tiêm Chủng > An toàn tiêm chủng từ 04/11/2018 đến 16/11/2018

Thực hiện Quyết định số 2119/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Bộ Y Tế về kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng, căn cứ Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 03 năm 2014, Trung tâm đào tạo Viện Pasteur lên kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về An toàn tiêm chủng cho cán bộ, nhân viên làm công tác tiêm chủng thuộc các tỉnh thành phía Nam. Nay,

 • Tên lớp tập huấn: “An toàn tiêm chủng
 • Thời gian học: Từ 04/11/2018 đến 16/11/2018
 • Địa điểm: Viện Pasteur Tp.HCM
 • Tổng số học viên: 25 học viên

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

 • Các quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.
 • Điều kiện của cơ sở y tế được phép tiêm chủng
 • Quy trình tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và cấp phát vắc xin, sinh phẩm y tế.
 • Quy trình tiêm chủng an toàn.
 • Giám sát và xử trí phản ứng sau tiêm.
 • Chế độ báo cáo và hồ sơ lưu trữ.
 • Tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn.
 • Giới thiệu các văn bản quy định tổ chức triển khai điểm tiêm chủng các loại vắc xin.
 • Giới thiệu các loại sổ sách, biểu mẫu trong tiêm chủng các loại vắc xin
 • Qui định về dây chuyền lạnh và bảo quản vắc xin.
 • Tham quan khu vực bảo quản vắc xin của Chương trình TCMR và kho Vắc xin dịch vụ, phòng khám và tiêm ngừa khoa LAM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 • Số lượng học viên tham dự chính thức là 25 học viên.
 • Lớp học đã giúp học viên nắm được nội dung cơ bản về an toàn tiêm chủng và các quy định cần tuân thủ chặt chẽ trong quá trình thực hiện tiêm chủng.
 • Học viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, về các tình huống đã gặp trong công việc.
 • Sau khi lớp học hoàn tất, học viên có thêm kinh nghiệm và cách xử lý một số tình huống có thể gặp trong tiêm chủng.
 • Được tham quan thực tế cách sắp xếp, bảo quản, theo dõi vắc xin tại kho lạnh, phòng khám và kiến tập tiêm ngừa.
 • Kết quả kiểm tra cuối khóa học, các học viên làm bài kiểm tra tốt và đạt.
 • Danh sách 25 học viên nhận giấy chứng nhận trong quyết định số: 737/QĐ-PAS ngày 20/11/2018

 

Họ và Tên

Ngày Sinh

Đơn vị công tác

Số GCN

Ngày cấp

Bùi Thị Thanh Minh

05/09/1983

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2014/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Thanh Thúy

26/04/1984

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2015/B08-PAS

20/11/2018

Hoàng Thị Anh Thùy

14/10/1988

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2016/B08-PAS

20/11/2018

Phạm Thị Kim Cúc

26/03/1992

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2017/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Thanh Tâm

01/06/1990

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2018/B08-PAS

20/11/2018

Huỳnh Thị Trong

21/12/1946

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2019/B08-PAS

20/11/2018

Lê Tiếng Thanh

07/04/1955

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2020/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Ban Mai

30/11/1961

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2021/B08-PAS

20/11/2018

Tô Giang Bích

04/07/1979

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2022/B08-PAS

20/11/2018

Đinh Văn Phương

25/11/1979

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2023/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Thu Mai

26/11/1962

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2024/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Thanh Hải

12/10/1971

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2025/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thanh Phong

04/04/1972

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2026/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Kim Liên

29/10/1957

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2027/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Mộng Điệp

29/10/1983

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2028/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thế Thành

11/01/1951

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2029/B08-PAS

20/11/2018

Trần Thị Thảo

19/10/1975

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2030/B08-PAS

20/11/2018

Phan Minh Đạt

03/12/1983

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2031/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Đức Lộc

02/09/1977

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2032/B08-PAS

20/11/2018

Ngô Thanh Điểu

02/01/1978

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2033/B08-PAS

20/11/2018

Đào Xuân Hiến

22/04/1969

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2034/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thiên Vũ

26/04/1984

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2035/B08-PAS

20/11/2018

Châu Hoàng Phương Thảo

17/05/1975

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2036/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Hoàng Chương

10/03/1960

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2037/B08-PAS

20/11/2018

Trần Thị Quỳnh Nga

27/07/1968

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2038/B08-PAS

20/11/2018

 

MỌI CHI TIẾT VỀ LỚP HỌC XIN LIÊN HỆ:

 • Cán bộ tổ chức lớp học: Tô Cẩm Nhung
 • Điện thoại: 083-8206485

 

Người viết: Phạm Huy - TTĐT

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu