An Toàn Tiêm Chủng > An toàn tiêm chủng từ 04/11/2018 đến 16/11/2018

Thực hiện Quyết định số 2119/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Bộ Y Tế về kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng, căn cứ Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 03 năm 2014, Trung tâm đào tạo Viện Pasteur lên kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về An toàn tiêm chủng cho cán bộ, nhân viên làm công tác tiêm chủng thuộc các tỉnh thành phía Nam. Nay,

 • Tên lớp tập huấn: “An toàn tiêm chủng
 • Thời gian học: Từ 04/11/2018 đến 16/11/2018
 • Địa điểm: Viện Pasteur Tp.HCM
 • Tổng số học viên: 25 học viên

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

 • Các quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.
 • Điều kiện của cơ sở y tế được phép tiêm chủng
 • Quy trình tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và cấp phát vắc xin, sinh phẩm y tế.
 • Quy trình tiêm chủng an toàn.
 • Giám sát và xử trí phản ứng sau tiêm.
 • Chế độ báo cáo và hồ sơ lưu trữ.
 • Tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn.
 • Giới thiệu các văn bản quy định tổ chức triển khai điểm tiêm chủng các loại vắc xin.
 • Giới thiệu các loại sổ sách, biểu mẫu trong tiêm chủng các loại vắc xin
 • Qui định về dây chuyền lạnh và bảo quản vắc xin.
 • Tham quan khu vực bảo quản vắc xin của Chương trình TCMR và kho Vắc xin dịch vụ, phòng khám và tiêm ngừa khoa LAM

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 • Số lượng học viên tham dự chính thức là 25 học viên.
 • Lớp học đã giúp học viên nắm được nội dung cơ bản về an toàn tiêm chủng và các quy định cần tuân thủ chặt chẽ trong quá trình thực hiện tiêm chủng.
 • Học viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, về các tình huống đã gặp trong công việc.
 • Sau khi lớp học hoàn tất, học viên có thêm kinh nghiệm và cách xử lý một số tình huống có thể gặp trong tiêm chủng.
 • Được tham quan thực tế cách sắp xếp, bảo quản, theo dõi vắc xin tại kho lạnh, phòng khám và kiến tập tiêm ngừa.
 • Kết quả kiểm tra cuối khóa học, các học viên làm bài kiểm tra tốt và đạt.
 • Danh sách 25 học viên nhận giấy chứng nhận trong quyết định số: 738/QĐ-PAS ngày 20/11/2018

 

Vương Đình Hoàng Dũng

03/11/1978

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2039/B08-PAS

20/11/2018

Võ Phan Cẩm Hà

11/11/1983

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2040/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Yến Nhi

02/01/1985

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2041/B08-PAS

20/11/2018

Đặng Thị Thanh Nhàn

15/11/1991

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2042/B08-PAS

20/11/2018

Dương Thị Diễm Hồng

07/11/1989

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2043/B08-PAS

20/11/2018

Lưu Gia Linh

16/11/1991

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2044/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Thanh Tâm

01/06/1990

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2045/B08-PAS

20/11/2018

Ngô Hồng Nhung

10/10/1989

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2046/B08-PAS

20/11/2018

Tạ Thị Thúy Ngọc

04/03/1990

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2047/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Thanh Thảo

19/11/1981

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2048/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

14/07/1982

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2049/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Minh Tâm

22/06/1989

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2050/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Xuân Trang

23/01/1981

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2051/B08-PAS

20/11/2018

Lê Thị Kim Phụng

15/01/1988

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2052/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

14/02/1981

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2053/B08-PAS

20/11/2018

Đỗ Thị Nhung

24/06/1993

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2054/B08-PAS

20/11/2018

Đặng Thị Hòa

15/03/1995

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2055/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Hiền

27/04/1960

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2056/B08-PAS

20/11/2018

Trương Thị Mai Hương

28/04/1962

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2057/B08-PAS

20/11/2018

Trần Minh Trúc Hằng

31/01/1963

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2058/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thế Hùng

07/06/1958

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2059/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Ngọc Hân

05/01/1985

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2060/B08-PAS

20/11/2018

Lê Bá Quang

07/10/1967

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2061/B08-PAS

20/11/2018

Nguyễn Thị Thanh Xuân

07/03/1978

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2062/B08-PAS

20/11/2018

Đôn Thị Thanh Thủy

09/01/1963

Bệnh viện đa khoa An Sinh

2063/B08-PAS

20/11/2018

 

MỌI CHI TIẾT VỀ LỚP HỌC XIN LIÊN HỆ:

 • Cán bộ tổ chức lớp học: Tô Cẩm Nhung
 • Điện thoại: 083-8206485

Người viết: Phạm Huy - TTĐT

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu