Nghiên Cứu Khoa Học > Đề tài TCM tại Đồng Tháp

Đề tài : Xác định sự lan truyền vi rút gây bệnh tay chân miệng

trong các hộ gia đình có ca bệnh tại Đồng Tháp, 2013-2014

 

  1. Chủ nhiệm đề tài: ThS.BS Hoàng Quốc Cường
  2. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2013 – 8/2015
  3. Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Pasteur TPHCM
  4. Địa điểm nghiên cứu: Tỉnh Đồng Tháp
  5. Đơn vị tham gia thực hiện: Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
  6. Mục tiêu

6.1 Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu sự lây truyền vi rút gây bệnh Tay Chân Miệng trong các hộ gia đình có ca bệnh tại Đồng Tháp, Việt Nam, 2013-2015.

6.2 Mục tiêu cụ thể:

• Xác định tỷ lệ hiện mắc TCM của bệnh nhân và tỉ lệ nhiễm ở người nhà tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân.

• Xác định các týp vi rút gây bệnh và đáp ứng miễn dịch của bệnh nhân/ người nhà tiếp xúc gần gũi.

• Mô tả các yếu tố liên quan về sự lây truyền của vi rút trong hộ gia đình

     7. Phương pháp nghiên cứu

• Thiết kế nghiên cứu: Đoàn hệ tiền cứu

• Dân số nghiên cứu:

- Bệnh nhân TCM tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Tháp sống tại thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh.

- Người nhà tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân

      8. Kết quả mong đợi

  • Tỉ lệ hiện mắc, mới mắc, mới nhiễm TCM của bệnh nhân và người nhà, tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân.
  • Các tuýp vi rút đường ruột đang lưu hành.
  • Đáp ứng miễn dịch đối với EV71.
  • Mô tả các yếu tố liên quan đến sự lan truyền vi rút gây bệnh trong hộ gia đình. 

--> Đề xuất các biện pháp phòng chống bệnh Tay chân miệng phù hợp tại hộ người dân.

 
Tin tức tiêu biểu
Lễ trao bằng cho Tân tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy
Ngày 26/5/2023, tại phòng họp B9, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ ...