Nghiên Cứu Khoa Học > Đề tài TCM tại Đồng Tháp

Đề tài : Xác định sự lan truyền vi rút gây bệnh tay chân miệng

trong các hộ gia đình có ca bệnh tại Đồng Tháp, 2013-2014

 

  1. Chủ nhiệm đề tài: ThS.BS Hoàng Quốc Cường
  2. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2013 – 8/2015
  3. Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Pasteur TPHCM
  4. Địa điểm nghiên cứu: Tỉnh Đồng Tháp
  5. Đơn vị tham gia thực hiện: Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
  6. Mục tiêu

6.1 Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu sự lây truyền vi rút gây bệnh Tay Chân Miệng trong các hộ gia đình có ca bệnh tại Đồng Tháp, Việt Nam, 2013-2015.

6.2 Mục tiêu cụ thể:

• Xác định tỷ lệ hiện mắc TCM của bệnh nhân và tỉ lệ nhiễm ở người nhà tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân.

• Xác định các týp vi rút gây bệnh và đáp ứng miễn dịch của bệnh nhân/ người nhà tiếp xúc gần gũi.

• Mô tả các yếu tố liên quan về sự lây truyền của vi rút trong hộ gia đình

     7. Phương pháp nghiên cứu

• Thiết kế nghiên cứu: Đoàn hệ tiền cứu

• Dân số nghiên cứu:

- Bệnh nhân TCM tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Tháp sống tại thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh.

- Người nhà tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân

      8. Kết quả mong đợi

  • Tỉ lệ hiện mắc, mới mắc, mới nhiễm TCM của bệnh nhân và người nhà, tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân.
  • Các tuýp vi rút đường ruột đang lưu hành.
  • Đáp ứng miễn dịch đối với EV71.
  • Mô tả các yếu tố liên quan đến sự lan truyền vi rút gây bệnh trong hộ gia đình. 

--> Đề xuất các biện pháp phòng chống bệnh Tay chân miệng phù hợp tại hộ người dân.

 
Tin tức tiêu biểu