Hội Thầy Thuốc Trẻ
Hoạt động của hội thầy thuốc trẻ năm 2013 10/11/2014
Câu lạc bộ Thầy Thuốc Trẻ Viện Pasteur TP.HCM là thành viên của Hội Thầy Thuốc Trẻ TP.HCM, thành lập ngày 21/01/2013. Là một chi hội trẻ mới thành lập, Chi hội hiện có 20 thành viên là cán bộ công nhân viên Viện Pasteur TP.HCM.
Khám bệnh từ thiện tại xã Bình An-Tây Ninh 08/10/2014
Trong chương trình hoạt động từ thiện thường xuyên của Chi hội Thầy Thuốc Trẻ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh. Nhằm kỹ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM
Trang: «12
 
Tin tức tiêu biểu