Bản tin > Chiêu sinh các lớp xét nghiệm RT-PCR và xét nghiệm kháng nguyên dự kiến đào tạo tháng 9 - 12

CÁC LỚP XÉT NGHIỆM RT-PCR và XÉT NGHIỆM KHÁNG NGUYÊN DỰ KIẾN ĐÀO TẠO THÁNG 9-THÁNG 12

STT Tên lớp Ngày tháng Nguồn Địa điểm Số HV
1.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 10/09/2021 Dịch vụ   50
2.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 28/09/2021 Dịch vụ   50
3.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 15/10/2021 Dịch vụ   50
4.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 05/11/2021 Dịch vụ   50
5.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 26/11/2021 Dịch vụ   50
6.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 20/12/2021 Dịch vụ   50
7.         An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (Covid-19) và Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng real-time RT-PCR 08-10/09/2021 Dịch vụ   60
8.         An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (Covid-19) và Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng real-time RT-PCR 06-08/10/2021 Dịch vụ   60
9.         An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (Covid-19) và Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng real-time RT-PCR 03-05/11/2021 Dịch vụ   60
10.     An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (Covid-19) và Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng real-time RT-PCR 08-10/12/2021 Dịch vụ   60

* Đối tượng học Xét nghiệm kháng nguyên là nhân viên y tế.

* Đối tượng học ATSH và xét nghiệm real-time RT-PCR chẩn đoán SARS-CoV-2 là nhân viên y tế được đơn vị cử đi và xác nhận đã được tập huấn/ đang/ sẽ làm việc về lĩnh vực xét nghiệm sinh học phân tử tại đơn vị.

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu