Bản tin > Chiêu sinh các lớp xét nghiệm RT-PCR và xét nghiệm kháng nguyên dự kiến đào tạo tháng 9 - 12

CÁC LỚP XÉT NGHIỆM RT-PCR và XÉT NGHIỆM KHÁNG NGUYÊN DỰ KIẾN ĐÀO TẠO THÁNG 9-THÁNG 12

STT Tên lớp Ngày tháng Nguồn Địa điểm Số HV
1.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 10/09/2021 Dịch vụ   50
2.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 28/09/2021 Dịch vụ   50
3.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 15/10/2021 Dịch vụ   50
4.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 05/11/2021 Dịch vụ   50
5.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 26/11/2021 Dịch vụ   50
6.         Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 20/12/2021 Dịch vụ   50
7.         An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (Covid-19) và Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng real-time RT-PCR 08-10/09/2021 Dịch vụ   60
8.         An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (Covid-19) và Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng real-time RT-PCR 06-08/10/2021 Dịch vụ   60
9.         An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (Covid-19) và Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng real-time RT-PCR 03-05/11/2021 Dịch vụ   60
10.     An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (Covid-19) và Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng real-time RT-PCR 08-10/12/2021 Dịch vụ   60

* Đối tượng học Xét nghiệm kháng nguyên là nhân viên y tế.

* Đối tượng học ATSH và xét nghiệm real-time RT-PCR chẩn đoán SARS-CoV-2 là nhân viên y tế được đơn vị cử đi và xác nhận đã được tập huấn/ đang/ sẽ làm việc về lĩnh vực xét nghiệm sinh học phân tử tại đơn vị.

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu
Lễ trao bằng cho Tân tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy
Ngày 26/5/2023, tại phòng họp B9, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ ...