An Toàn Sinh Học > An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm 9-11/03/2021

Theo khuôn khổ chương trình đào tạo của Viện Pasteur Tp.HCM, Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur Tp.HCM đã tổ chức khóa học sau.

  • Tên lớp tập huấn: “An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
  • Thời gian học: Từ 09/03/2021 đến 11/03/2021
  • Địa điểm: Viện Pasteur Tp.HCM
  • Tổng số học viên: 117 học viên

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

  • Số lượng học viên tham dự chính thức là 117 học viên.
  • Sau khi lớp học kết thúc, học viên cập nhật và bổ sung thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đúng với tiêu chí của Bộ Y tế quy định về đào tạo lại.
  • Kết quả: Học viên có tinh thần học tập cao, hợp tác cùng giảng viên trong các buổi học tập đưa đến kết qủa bài kiểm tra lượng giá khóa học đạt yêu cầu tốt.
  • Danh sách 117 học viên nhận giấy chứng nhận trong quyết định số: 143/QĐ-PAS ngày 15/03/2021

MỌI CHI TIẾT VỀ LỚP HỌC XIN LIÊN HỆ:

  • Cán bộ tổ chức lớp học: Nguyễn Thị Thu Hà
  • Điện thoại: 0283-8206485

Người viết: Phạm Huy - TTĐT

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu