Thực Tập Sinh > Khải giảng khóa tập huấn cho sinh viên Đại học Quốc gia Tp.HCM

Thc hin nhim v đào to ngun nhân lc Y tế có cht lượng cho xã hi, bt đu t năm 2014, Vin Pasteur đã tiếp nhn ging dy sinh viên Bác sĩ Đa khoa năm th 5, Module “Thc tp cng đng”. Chương trình hc tp kéo dài trong khong thi gian: 1 tháng. Các bn sinh viên s được hc lý thuyết ti Nhà Hi Ging; phn ln thi gian thc hành ti các khoa: Kim soát phòng nga dch bnh, Khoa Xét nghim sinh hc lâm sàng, Khoa Vi sinh min dch, Khoa Côn trùng và Đng vt Y hc và Trung tâm Đào to.

Cũng như hai khóa trước, năm nay Vin tiếp nhn khóa th 3 (khóa 2012) vi s lượng 103 sinh viên. Vào lúc 13h30, ngày 5/9 Vin Pasteur đã din ra l khai ging cho sinh viên. Đi din bên trường có thy Phm Ngc Trung Hiếu – Phòng Đào to Khoa Y Đi hc Quc gia TPHCM. V phía Vin Pasteur có TS.BS Hoàng Quc Cường – Phó Giám đc Trung tâm Đào to.

TS.BS Hoàng Quc Cường phát biu khải giảng đợt tập huấn Sinh viên năm 2016

Phát biu trong bui l khai ging, TS.BS Hoàng Quc Cường gii thiu chung v Vin Pasteur TP.HCM: Lch s hình thành, sơ đ t chc, hot đng và chc năng nhim v ca Vin Pasteur. Chia s v đnh hướng hc tp, các chương trình đào to, các ngun hc bng; các đ tài, d án nghiên cu khoa hc.

Thy Phm Ngc Trung Hiếu và các bn sinh viên Khoa Y – Đi hc Quc gia

Thy Phm Ngc Trung Hiếu phát biu cm ơn s quan tâm giúp đ ca Ban Giám đc, các Khoa/ phòng/Trung tâm ca Vin Pasteur đng thi nhc nh các bn sinh viên ca trường chăm ch hc tp, rèn luyn, chp hành ni quy, quy chế ca Vin.

Bui l khai ging kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu