Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế / Điều kiện trúng tuyển

Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên).

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, Căn cứ danh sách thuộc diện xét trúng tuyển, Trường xác định điểm chuẩn được tính theo tổng điểm hai môn thi (không cộng điểm môn Ngoại ngữ) của từng thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Thí sinh là nữ;

- Người có điểm cao hơn của môn Kinh tế học;

- Người được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc người có điểm ngoại ngữ cao hơn.

Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế
Ban giảng viên