Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế / Liên hệ

Chuyên viên Nguyễn Duy Khang

Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TPHCM

D/c: 59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Ðiện thoại: (08)38.235.277 - 38.295.437 (ext 23)

Email: khangsdh@ueh.edu.vn

Website: www.sdh.ueh.edu.vn

Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế
Ban giảng viên