Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế / Điều kiện tuyển sinh

Ứng viên dự thi hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được cơ quan, tổ chức, địa phương giới thiệu vào danh sách dự tuyển.

1. Điều kiện văn bằng:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế hoặc quản trị, quản lý, tài chính.
  • Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học (không phải chuyên ngành ngoại ngữ) và đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức do trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp.

2. Thâm niên công tác:

  • Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành kinh tế loại khá trở lên được dự thi ngay nếu đăng ký dự thi đúng chuyên ngành.
  • Các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp đại học một năm (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

3. Điều kiện sức khỏe:

  • Có đủ sức khỏe để học tập.
Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế
Ban giảng viên