Bản tin > Thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2020 lần 2

Viện Pasteur Tp.HCM thông báo thời gian nhận hô sơ tuyển sinh năm 2020 lần 2

  • Thời gian phát hành hồ sơ: Ngày 15/10/2020
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ 15/10 đến 15/12/2020.
  • Dự kiến xét tuyển tháng 12/2020.

 Chi tiết thông báo xin tải về tại đây

 Tham khảo thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 về việc "BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ". xem và tải về tại đây

 

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu