Đào tạo ngắn hạn > Thông báo khải giảng lớp GSP tháng 11/2019

Thực hiện thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế về việc thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, quản lý vắc xin trong tiêm chủng, Trung tâm đào tạo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo "Thực hành tốt bảo quản vắc xin", chi tiết như sau:

  1. Tên lớp học: Thực hành tốt bảo quản Vắc xin theo tiêu chuẩn GSP
  2. Thời gian dự kiến: ngày 27-29 tháng 11 năm 2019
  3. Số tiết: 24 tiết/ 3 ngày
  4. Địa điểm tổ chức: Viện Pasteur Tp.HCM
  5. Nội dung đào tạo: tải Thông báo chiêu sinh đính kèm
  6. Giá dịch vụ đào tạo: 5,000,000 đồng/1 Học viên

 

 

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu