Bản tin > Thông báo tổ chức Sinh hoạt khoa học

Thời gian: 14h00 ngày 09/04/2018

Địa điểm: Phòng học 3

Bài trình bày: 

  • Chủ đề: "Ứng dụng kỹ thuật Droplet Digital PCR trong nghiên cứu"
  • Người trình bày: : TS. Ng Chee Wei - chuyên gia ứng dụng PCR kỹ thuật số, Bio-Rad Singapore
Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu