Đào tạo ngắn hạn
Tập huấn Truyền thông nguy cơ
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu thông tin của con người cũng tăng cao, để hòa hợp với tốc độ phát triển nhanh chống ấy thì ngày 21/12/2015 Viện Pasteur đã tổ chức lớp học "truyền thông nguy cơ" tại Vũng Tàu.
Kỹ thuật xét nghiệm và sàng lọc huyết thanh học HIV/AIDS
Đào tạo kết hợp về đánh giá nguy cơ và truyền thông nguy cơ trong giám sát, phòng chống Sốt xuất huyết
Từ ngày 23-25/11/2015, nhờ sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM có tổ chức lớp tập huấn "Đào tạo kết hợp về đánh giá nguy cơ và truyền thông nguy cơ trong giám sát, phòng chống bệnh Sốt xuất huyết"
Khóa học "Kiểm soát chất lượng và thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng"
Vào ngày 28-9 Trung tâm đào tạo Viện Pasteur đã tổ chức khóa học "Kiểm soát chất lượng và thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng" với 12 học viên là các đội tượng làm trong ngành y tế
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS
Viện Pasteur tổ chức lớp “Phương pháp và kỹ năng giảng dạy” do CDC PEPFAR tài trợ
Nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho cán bộ giảng viên Viện Pasteur Tp.HCM, trung tâm y tế dự phòng và trung tâm phòng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam. Được sự tài trợ của dự án CDC PEPFAR, Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn “Phương pháp và kỹ năng giảng dạy”
Cải thiện chất lượng
Ngày 18/11/2014 tại Trung tâm đào tạo Viện Pasteur tổ chức lớp tập huấn "Cải thiện chất lượng HIV/AIDS" với sự phối hợp đào tạo bởi Ủy ban phòng chống AIDS và tổ chức CDC
Lớp học FETP
Nhằm mục tiêu đào tạo các cán bộ y tế thuộc hệ thống y tế dự phòng về phương pháp Dịch tễ học thực địa, có khả năng ứng dụng các khái niệm, nguyên lý và phương pháp dịch tễ học để điều tra, quản lý, giám sát dịch bệnh từ đó đề xuất, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thích hợp.
Phát hiện và đáp ứng kịp thời dịch bệnh đường hô hấp
Buổi tập huấn chỉ diễn ra 2 ngày (16-17/10) xong học viên đã cũng cố được nhiều kiến thức liên quan đến dịch bệnh đường Hô hấp.
Trang: «12345
 
Tin tức tiêu biểu
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV/AIDS
Theo nhu cầu đào tạo, ngày 11/07/2016 đến ngày 13/07/2016. Trung tâm đào tạo ...