Đào tạo ngắn hạn
Tư vấn xét nghiệm HIV 10-12/07/2017
Tư vấn xét nghiệm HIV 17-19/07/2017
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS tháng 4/2017
Quản lý chất lượng theo ISO 15189:2012
Tư vấn xét nghiệm HIV 29-13103/2017
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS tháng 1/2017
Tập huấn tư vấn HIV
Lớp tập huấn "Introduction to Modeling of Infectious Diseases"
Phát triển kỹ năng huấn luyện và hướng dẫn
Tập huấn Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV
Trang: «12345»
 
Tin tức tiêu biểu