Đào tạo ngắn hạn
Kiểm soát chất lượng và thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng
Tư vấn xét nghiệm HIV 10-12/07/2017
Tư vấn xét nghiệm HIV 17-19/07/2017
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS tháng 4/2017
Quản lý chất lượng theo ISO 15189:2012
Tư vấn xét nghiệm HIV 29-13103/2017
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS tháng 1/2017
Tập huấn tư vấn HIV
Lớp tập huấn "Introduction to Modeling of Infectious Diseases"
Phát triển kỹ năng huấn luyện và hướng dẫn
Trang: «12345»
 
Tin tức tiêu biểu