Đào tạo ngắn hạn
Khai giảng lớp quốc tế "Health Economics" 11/12/2017
Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV 09-13/10/2017 25/10/2017
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS 25/10/2017
Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV tháng 10 25/10/2017
Tổng quan về Quản lý chất lượng theo ISO 15189:2012 05/10/2017
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS tháng 8/2017 05/09/2017
Kiểm soát chất lượng và thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng 24/08/2017
Tư vấn xét nghiệm HIV 10-12/07/2017 24/08/2017
Tư vấn xét nghiệm HIV 17-19/07/2017 24/08/2017
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS tháng 4/2017 28/04/2017
Trang: «123456»
 
Tin tức tiêu biểu