Đào tạo ngắn hạn > Quản lý chất lượng theo ISO 15189:2012

Ngày 24-26/04/2017 Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM đã tổ chức lớp tập huấn về "Quản lý chất lượng theo ISO 15189:2012" cho cán bộ vi sinh y học. 

ISO 15189 LÀ GÌ?

 • ISO 15189:2007 (tương đương Tiêu chun quc gia TCVN 7782:2008) là tiêu chun quy đnh các yêu cu v năng lc và cht lượng đi vi các phòng xét nghim y tế. Tiêu chun này được xây dng da trên các yêu cu ca tiêu chun ISO/IEC 17025 và ISO 9001, ngoài ra b sung thêm các yêu cu riêng v đm bo cht lượng trong lĩnh vc th nghim y tế.
 • Tiêu chun này được s dng khi phòng thí nghim y tế cn xây dng h thng qun lý cht lượng đ nâng cao năng lc k thut hoc đ được đánh giá công nhn theo VILAS hoc tương đương. Trường hp phòng thí nghim mong mun nâng cao cht lượng dch v và s tha mãn ca khách hàng thì cn áp dng thêm tiêu chun ISO 9001:2008 đ có mt h thng qun tích hp c năng lc k thut và cht lượng dch v ca phòng thí nghim.
 • ISO 15189 bao gm 15 yêu cu v qun lý tương t các yêu cu v qun lý trong tiêu chun ISO/IEC 17025 hay các yêu cu v h thng qun lý trong ISO 9001:2008 và 8 yêu cu k thut liên quan đm bo cht lượng trong hot đng xét nghim như: năng lc, tay ngh cán b xét nghim; kim soát điu kin môi trường; kim soát thiết b xét nghim; công tác chun b trước khi xét nghim; kim soát quá trình thc hin xét nghim…
 • Xét nghim y tế là mt khâu thiết yếu trong quá trình chn đoán và điu tr cho người bnh. Vic áp dng tiêu chun ISO 15189 s giúp đm bo cung cp kết qu xét nghim mt cách chính xác và tin cy, làm cơ s đ thúc đy vic tha nhn kết qu xét nghim gia các cơ s khám và điu tr bnh nhân.

Đi tượng áp dng

 • Phòng/cơ s xét nghim ti các bnh vin;
 • Cơ quan qun lý dùng đ đánh giá năng lc ca phòng/cơ s xét nghim y tế;
 • T chc công nhn dùng đ đánh giá, công nhn năng lc ca phòng/cơ s xét nghim y tế.

Li ích

 • Nâng cao tính chính xác, đ tin cy ca kết qu xét nghim trong chn đoán và điu tr ti các bnh vin, cơ s y tế;
 • Nâng cao năng lc qun lý v cht lượng ca các phòng xét nghim y tế;
 • To điu kin đ các bnh vin, cơ s y tế xem xét, s dng kết qu xét nghim ca nơi khác;
 • Là cơ s tin cy cho các hot đng giám đnh sc khe, pháp y…
 • Là cơ s đ tham gia các hot đng đánh giá tha nhn ln nhau vi các phòng xét nghim khác trên thế gii, đng thi to điu kin nâng cao trình đ chuyên môn cho đi ngũ y, bác s, chuyên viên k thut ca phòng xét nghim…

Số lượng học viên được nhận Giấy chứng nhận là 7 học viên.

Sau hóa học, học viên đã hiểu được 14 nội dung cơ bản về QLCL nói chung và kiểm soát chất lượng và thẩm định lại phương pháp xét nghiệm trước khi trả kết quả

Đăng bởi: Phạm Huy

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu
Hội thảo nâng cao năng lực quản lý nguy cơ sinh học phòng xét nghiệm di động phản ứng nhanh
Sáng ngày 18/12/2023, Hội thảo “Nâng cao năng lực về quản lý nguy cơ sinh ...
Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Thống Nhất phối hợp tổ chức khoá học An toàn tiêm chủng 22-24/12/2023
Sáng ngày 22/12/2023 - Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất ...
Khóa đào tạo An toàn tiêm chủng trực tiếp (20-22/12/2023)
Sáng ngày 20/12/2023, Trung tâm Đào tạo - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã triển ...
Lễ trao bằng cho Tân tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy
Ngày 26/5/2023, tại phòng họp B9, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ ...