Đào tạo ngắn hạn
Khẳng định HIV bằng kỹ thuật xét nghiệm nhanh
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV tháng 12/2017
Tập huấn ENDNOTE
Khai giảng lớp quốc tế "Health Economics"
Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV 09-13/10/2017
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS
Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV tháng 10
Tổng quan về Quản lý chất lượng theo ISO 15189:2012
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS tháng 8/2017
Kiểm soát chất lượng và thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng
Trang: «12345»
 
Tin tức tiêu biểu