Đào tạo ngắn hạn
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV/AIDS 14/08/2018
Kiểm soát chất lượng & thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng 02/07/2018
Tổng quan về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2012 07/05/2018
Kỹ thuật sàng lọc HIV tháng 04/2018 07/05/2018
Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV 04/2018 07/05/2018
Tư vấn xét nghiệm HIV tháng 3 năm 2018 11/04/2018
Kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng và SHPT tháng 12/2017 24/01/2018
Khẳng định HIV bằng kỹ thuật xét nghiệm nhanh 05/01/2018
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV tháng 12/2017 05/01/2018
Tập huấn ENDNOTE 11/12/2017
Trang: «123456»
 
Tin tức tiêu biểu