Đào tạo ngắn hạn
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS 14/10/2015
Viện Pasteur tổ chức lớp “Phương pháp và kỹ năng giảng dạy” do CDC PEPFAR tài trợ 09/03/2015
Nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho cán bộ giảng viên Viện Pasteur Tp.HCM, trung tâm y tế dự phòng và trung tâm phòng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam. Được sự tài trợ của dự án CDC PEPFAR, Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn “Phương pháp và kỹ năng giảng dạy”
Cải thiện chất lượng 19/11/2014
Ngày 18/11/2014 tại Trung tâm đào tạo Viện Pasteur tổ chức lớp tập huấn "Cải thiện chất lượng HIV/AIDS" với sự phối hợp đào tạo bởi Ủy ban phòng chống AIDS và tổ chức CDC
Lớp học FETP 11/11/2014
Nhằm mục tiêu đào tạo các cán bộ y tế thuộc hệ thống y tế dự phòng về phương pháp Dịch tễ học thực địa, có khả năng ứng dụng các khái niệm, nguyên lý và phương pháp dịch tễ học để điều tra, quản lý, giám sát dịch bệnh từ đó đề xuất, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thích hợp.
Phát hiện và đáp ứng kịp thời dịch bệnh đường hô hấp 17/10/2014
Buổi tập huấn chỉ diễn ra 2 ngày (16-17/10) xong học viên đã cũng cố được nhiều kiến thức liên quan đến dịch bệnh đường Hô hấp.
Trang: «123456
 
Tin tức tiêu biểu