Đào tạo ngắn hạn
Tập huấn Thực hành tốt bảo quản Vắc xin
Đăng ký khóa đào tạo trực tuyến: Dự phòng bệnh lây nhiễm
Kiểm soát chất lượng và thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV/AIDS
Kiểm soát chất lượng & thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng
Tổng quan về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2012
Kỹ thuật sàng lọc HIV tháng 04/2018
Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV 04/2018
Tư vấn xét nghiệm HIV tháng 3 năm 2018
Kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng và SHPT tháng 12/2017
Trang: 12345»
 
Tin tức tiêu biểu