Đào tạo ngắn hạn
Kỹ thuật xét nghiệm HIV/AIDS 05-09/09/2023 18/09/2023
Hội thảo 1: Dịch tễ học thực địa cơ bản - Khóa 10 21/03/2022
Đăng ký khóa học 17/06/2021
Tư vấn xét nghiệm HIV 17/05/2021
Quản lý chất lượng trong phòng xét nghiệm theo quyết định 2429/QĐ-BYT (26-28/02/2021) 18/03/2021
Xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR 22-23/02/2021 18/03/2021
Thông báo khải giảng lớp GSP tháng 11/2019 07/11/2019
Tập huấn Thực hành tốt bảo quản Vắc xin 17/07/2019
Đăng ký khóa đào tạo trực tuyến: Dự phòng bệnh lây nhiễm 19/02/2019
Kiểm soát chất lượng và thẩm định phương pháp xét nghiệm định lượng 26/12/2018
Trang: 123456»
 
Tin tức tiêu biểu
Lễ trao bằng cho Tân tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy
Ngày 26/5/2023, tại phòng họp B9, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ ...