Đào tạo ngắn hạn
Quản lý chất lượng theo ISO 15189:2012 28/04/2017
Tư vấn xét nghiệm HIV 29-13103/2017 04/04/2017
Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS tháng 1/2017 22/02/2017
Tập huấn tư vấn HIV 03/11/2016
Lớp tập huấn "Introduction to Modeling of Infectious Diseases" 03/11/2016
Phát triển kỹ năng huấn luyện và hướng dẫn 13/10/2016
Tập huấn Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV 27/09/2016
Tập huấn Quản lý chất lượng 21-23/09/2016 27/09/2016
Tư vấn xét nghiệm HIV 08-19/08/2016 30/08/2016
Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV/AIDS 30/08/2016
Trang: «123456»
 
Tin tức tiêu biểu