Sinh Hoạt Khoa Học > Đoàn tham quan Đại học mở ghé thăm Viện Pasteur Tp.HCM

Ngày 20/11/2015 đoàn Đại học mở Tp.HCM đã có buổi tham quan Viện Pasteur Tp.HCM, với hơn 50 sinh viên và cán bộ thầy cô đang học và làm việc tại Đại Học Mở Tp.HCM. chương trình buổi tham quan như sau.

  • Gii thiu Vin Pasteur Tp.HCM, chc năng nhim v
  • Đi din các khoa/phòng gii thiu v chuyên môn và lĩnh vc nghiên cu ca khoa phòng:
  • ThS. Dip Thế Tài- Labo Vi khun đường rut
  • ThS. Nguyn Th Yến Nhi- Labo Sinh hc phân t
  • ThS. Nguyn Văn Trí- Labo vi sinh thc phm

Ni dung chia s:

  • Đi tượng nghiên cu
  • K thut s dng trang thiết bị phục vụ nghiên cứu
  • Kết qu nghiên cu, ng dng đã đt được liên quan đến Công ngh sinh hc
  • Đnh hướng nghiên cu tương lai

Kết quả:

Sinh viên hài lòng và rt thích thú vi kiến thc mi, cp nht, v nhng lĩnh vc nghiên cu mà các em quan tâm

Gii đáp 6 câu hi chuyên môn và 4 lượt câu hi hướng nghip  cho các em sinh viên.

Sinh viên mong mun tìm hiu thêm chi tiết v lch s và đóng góp ca Vin Pasteur TP. HCM vi ngành y tế

Sinh viên, thy hài lòng v s tn tâm, nhit tình ca người thuyết trình, hào hng v vic s gii thiu khóa hc này đến các đi tượng khác

Một số hình ảnh của đoàn:

Đăng bởi: Phạm Huy

 

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu