Sinh Hoạt Khoa Học > Sinh hoạt khoa học chủ đề "Zika"

       Trước tình hình dch bnh do vi rút Zika din biến phc tp trên thế gii. Đ ch đng ngăn nga dch bnh do vi rút Zika xâm nhp và lây lan vào Vit Nam, B Y tế đã ch đng trin khai các bin pháp phòng chng vi rút Zika, nâng mc đ cnh báo đáp ng vi tình hình dch, tăng cường vic giám sát ti cng đng nhm phát hin sm các trường hp mc bnh, x lý kp thi.

       Nhm cp nht thông tin v dch bnh trên cho cán b nghiên cu viên trong Vin, Vào lúc 14h00, ngày 14/4/2016, ti Thư vin đã din ra bui sinh hot khoa hc tháng 4 vi s có mt ca 30 cán b tham gia gm có: ThS.BS Lương Chn Quang – Phó Khoa Kim soát dch bnh, TS.BS Hoàng Quc Cường – PGĐ Trung tâm đào to, ThS Cao Minh Thng, ThS Huỳnh Th Kim Loan – Phó Khoa Vi sinh min dch, BS Trn Th Lưu Nguyên Hương – Ph trách phòng Kế hoch tng hp và nghiên cu viên đến t các khoa phòng trong Vin.

       Ch đ ca bui sinh hot khoa hc này là: “Cp nht tình hình dch bnh do vi rút Zika”.

Bài trình bày 1:

      BS Nguyn Viết Thinh – Nghiên cu viên Khoa Kim soát dch bnh trình bày v đc đim dch t bnh do vi rút Zika, bng chng v s liên quan gia bnh não nh, Hi chng Guillain-Barré  và nhim ZIKV.

Bài trình bày th 2 do ThS Bùi Chí Tâm – Nghiên cu viên Khoa Vi sinh min dch báo cáo. Ni dung tp trung liên quan đến lĩnh vc xét nghim vi rút Zika.

 

Đc bit phn đt câu hi và tho lun cũng rt sôi ni:

ThS.BS Khưu Văn Nghĩa đt câu hi

ThS.BS Lương Chn Quang phát biu tho lun

Ths Huỳnh Th Kim Loan

       Cũng như các bui sinh hot khoa hc khác, kết thúc là phn “Bc tham may mn” dành cho tt c nhng người tham d. Kết qu, người may mn nht cũng chính là báo cáo viên Nguyn Viết Thinh, đã nhn được phn quà đc bit. 

       Bui sinh hot đã kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

 

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu