Đào tạo ngắn hạn > Khẳng định HIV bằng kỹ thuật xét nghiệm nhanh

Nội dung khóa học: Khẳng định HIV bằng kỹ thuật xét nghiệm nhanh

Thời gian:

 • 6/11/2017 đến 10/11/2017 với 23 học viện
 • 11/12/2017 đến 15/12/2017 với 25 học viên

Địa điểm: Trung tâm đào tạo = Viện Pasteur Tp.HCM

Nội dung giản dạy:

 1. Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu cho xét nghiệm HIV
 2. Bảo đảm chất lượng xét nghiệm
 3. Các mục tiêu và phương cách xét nghiệm HIV
 4. Nguyên lý các kỹ thuật xét nghiệm huyết thanh học HIV
 5. Hướng dẫn bảo quản sinh phẩm ghi chép các biểu mẫu qui định cho phòng xét nghiệm HIV, Báo cáo xét nghiệm
 6. Thông tư 01/2010/TT-BYT
 7. Đại cương về tu vấn xét nghiệm
 8. Tiêu chuẩn PXN
 9. Quyết định 1098/QĐ-BYT
 10. Thực tập một số kỷ thuật xét nghiệm nhanh
 11. Thực hành xét nghiệm HIV khẳng định
 12. Thực hành xét nghiệm HIV trên 7 biểu mẫu xét nghiệm HIV

Kế quả đạt được

 • 48 đọc viên đều hoàn thành quá trình học và đủ tiêu chuẩn nhận GCN
 • Sau khóa học, học viên đã hiểu được thông tư 01/2010/TT=BYT và quyết định 1098/QĐ*BYT. Đại cương về HIV, cách lấy mẫu, bảo quản mẫu, ghi chép, báo cáo.
 • Học viên được thực tập: mỗi học viên làm một xét nghiệm nhanh về HIV

Đăng bởi: Huy Phạm - TTĐT

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu