Đào tạo ngắn hạn > Kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng và SHPT tháng 12/2017

từ ngày 05/12 - 15/12/2017, Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM đã tổ chức lớp "Kỹ thuật xét nghiệm - Học phần xét nghiệm Ký sinh trùng và SHPT"

Số lượng học viên: 38 học viên

Địa điểm: trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM

Mục tiêu đào tạo:

  • Biết được những yêu cầu cơ bản trong tổ chức quản lý phòng xét nghiệm, phòng chống tai nạn trong phòng xét nghiệm.
  • Trình bày được kiến thức cơ bản về vai trò xét nghiệm ký sinh trung và SHPT
  • Sử dụng kiến thức học vào thực tế, chuyên ngày vi sinh Y học và các ngành nghề liên quan

Kết quả học tập:

38 học đã hoàn thành khóa học một cách xuất sắc.

Một số hình ảnh:

Đăng bởi: Huy Pham - TTĐT

 

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu