Đào tạo ngắn hạn > Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV tháng 12/2017

Theo nhu cầu đào tạo, ngày 11/12/2017 đến ngày 13/12/2017. Trung tâm đào tạo Viện Pasteur Tp.HCM đã khai giảng lớp tập huấn "Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV/AIDS" cho các cán bộ y tế khu vực phía nam

 • Tên hóa học: Kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc huyết thanh học HIV/AIDS
 • Thời gian: 11/12/2017 đến 13/12/2017
 • Địa điểm: Trung tâm đào tạo
 • Số lượng học viên: 9 học viên

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu cho xét nghiệm HIV
 • Bảo đảm chất lượng xét nghiệm
 • Các mục tiêu và phương cách xét nghiệm HIV
 • Nguyên lý các kỹ thuật xét nghiệm huyết thanh học HIV
 • Hướng dẫn bảo quản sinh phẩm ghi chép các biểu mẫu qui định cho phòng xét nghiệm HIV, báo cáo xét nghiệm
 • Thông tư 01/2010/TT-BYT
 • Đại cương về tư vấn xét nghiệm
 • Tiêu chuẩn PXN
 • Quyết định 1098/QĐ- BYT
 • Thực tập một số kỹ thuật xét nghiệm nhanh

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 • Số lượng học viên tham gia học 8 người 
 • Sau khóa học, học viên đã hiểu được thông tư 01/2010/TT-BYT và quyết định 1098/QĐ-BYT. Đại cương về HIV, cách lấy mẫu, bảo quản mẫu, ghi chép, báo cáo.
 • Học viên được thực tập mỗi học viên làm một xét nghiệm nhanh về HIV.  
 • Kết quả kiểm tra khóa học: Tất cả các học viên đều đạt chất lượng của khóa học. danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận nằm trong quyết định số 809/QĐ-PAS ngày 15/12/2017.

Đăng bởi: Huy Phạm - TTĐT

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu